Kolej Transsyberyjska z udziałem Polaków

Kolej Transsyberyjska znana wszystkim jako najdłuższa na świecie linia kolejowa ma swoją historię. Jej zbudowanie było wydarzeniem na skalę światową, odcisnęło niezatarte piętno na wszystkich dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego kraju. Siedmiodniowa wycieczka Koleją Transsyberyjską i bez znajomości jej historii dostarcza mnóstwo wrażeń, jednak jej poznanie może sprawić, że poczujemy się jej częścią, chociażby dlatego, że nasi rodacy brali czynny udział w tym przedsięwzięciu. Dziesiątki i setki polskich inżynierów, robotników, zesłańców politycznych uczestniczyli w budowie niemal każdego odcinka kolei.

Krótka historia budowy

Wraz z przyłączeniem Kraju Nadamurskiego i Kraju Ussuryjskiego dla Rosji priorytetem stało się zapewnienie dobrych połączeń tych odległych prowincji z centrum miasta. Tylko w ten sposób można było utrzymać i zagospodarować tak duży kraj. Początki magistrali sięgają roku 1857, kiedy to generał-gubernator Murawiow-Amurski po raz pierwszy podjął temat budowy kolei łączącej Europę z Syberią. Z powodu braku zgody władz najwyższych mających finansować przedsięwzięcie budowa nie rozpoczęła się w terminie. Dopiero w 1891 r. zapadła ostateczna decyzja w sprawie budowy Kolei Transsyberyjskiej, rozpoczęto prace. Piecze nad całym przedsięwzięciem sprawował specjalny komitet na czele z carem Aleksandrem III. Największą trudnością okazało się zapewnienie siły roboczej. Wśród pracujących osób byli żołnierze, Kozacy, a także zesłańcy i katorżnicy. Na Dalekim Wschodzie przy budowie odcinka ussuryjskiego wykorzystywano również Chińczyków, Koreańczyków, Buriatów, a także inne miejscowe ludy. Turyści wybierający wycieczkę Koleją Transsyberyjską rzadko zdają sobie sprawę z tego, że praca przy jej budowie była bardzo ciężka. Nie stosowano prawie żadnych maszyn. Przy użyciu kilofa, łopaty, topora i taczek robotnicy przerąbywali dziewiczą tajgę, czy przebijali tunele w górach. Przy użyciu tak niewielu prymitywnych narzędzi osiągali rekordowe wyniki, oddając każdego roku do użytku przeciętnie 650 km linii kolejowej. Na takim odcinku robotnicy budowali prawie 100 km mostów i prawie milion ton szyn. Koszt budowy Kolei Transsyberyjskiej został początkowo określony na 350 210 482 ruble, później faktyczne wydatki poniesione przez skarb państwa wyniosły ponad 1 miliard rubli.

Kolej z korzyścią dla wielu

Wycieczki Koleją Transsyberyjską są dla turystów sposobem na dostarczenie niezwykłych wrażeń i przeżyć. Dla Rosji i Syberii budowa Kolei Transsyberyjskiej oznaczała wiele korzyści, nie tylko turystycznych. Kolej dała silny impuls do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. Linia kolejowa przecinała żyzne stepy, które stały się z czasem spichlerzem zbożowym Syberii Zachodniej, przechodziła przez tereny zasobne w różne bogactwa naturalne, a także powiązała największe systemy rzeczne Syberii. Ponadto bezpośrednie połączenie Rosji z Syberią przyniosło obustronną korzyść. Pozwoliło rozwiązać problem przeludnienia w Rosji i przyczyniło się do intensywnego zaludnienia Syberii. Rozwinął się przemysł rodzimy, głównie metalurgiczny.

Szlak Transsyberyjski został oddany do użytku w lipcu 1903 r. z drobną przerwą, przez jezioro Bajkał podróżni byli przeprawiani na promach. Uruchomienie tego odcinka nastąpiło pod koniec 1904 r. dlatego też tę datę uznaje się za końcowy etap budowy Kolei Transsyberyjskiej.

30cze 2015

Białoruś jest jednym z krajów, które pomimo że bliskie, nadal pozostają nieodkryte dla Polskich turystów. Warto wybrać się do tego niezwykle urokliwego miejsca, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, aby dowiedzieć się sporo na temat historii naszej ojczyzny.

23cze 2015

Białoruś jest jednym z najrzadziej odwiedzanych krajów przez Polaków, pomimo że leży za naszą wschodnią granicą. Jest jednocześnie jednym z najbardziej ciekawych krajów, obfitujących w przepiękne zabytki i bogatą przyrodę. Białoruś jest niezwykłym miejscem, do którego powinny zawitać osoby, które chcą doświadczyć niezwykłego piękna przyrody oraz gościnności mieszkańców tego kraju, jednocześnie zwiedzić miasta i obejrzeć […]

12cze 2015
litwa wilno troki

Litwa, dzięki swojemu położeniu i wspólnej historii, ma wiele do zaoferowania turystom z Polski. Zwiedzanie tego pięknego kraju to dla Polaków przede wszystkim odkrywanie polskich korzeni i historycznej przeszłości. Litwa to kraj, którego granice wyznaczają rzeki Dźwina, Niemen, Wilia i Niewiąża. Jest to kraina, która zachwyca gęstymi lasami oraz lśniącymi wodami rzek i jezior. Litwa […]

14maj 2015
Syberia wycieczka

Budzi wiele skojarzeń. Jest dzika, ale zarazem piękna, jest daleko położona, ale jednocześnie tak bliska Polakom, niby nieznana, ale wielu z nas zna ją doskonale z opowieści, ogromna i mroźna, z bliska ciepła, gdzie każdy znajdzie swój skrawek. Łączy wszystko – buddyzm z szamanizmem, tajgę ze stepami i górami, serdeczność rdzennych mieszkańców z zimnym powiewem […]