Austria

30kw. 2015
pomnik-jana-iii-sobieskiego

Jan III Sobieski (1629-1696) hetman wielki koronny, hetman wielki polny, marszałek wielki koronny i chorąży wielki koronny, wybrany został na króla Polski w 1674 roku. Jako potomek bogatej, szlacheckiej rodziny odebrał gruntowne wykształcenie i wraz z bratem, Markiem, wiele podróżował po Europie. Ze sztuką wojenną zapoznał się służąc m.in. pod hetmanem Czarnieckim i hetmanem Lubomirskim […]