Wycieczki Ukraina. Wycieczki Lwów. Karpaty Wschodnie

Category:

DZIEŃ 1: /16.08./ Przyjazd do Przemyśla: w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu , obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: /17.08./Zbiórka uczestników przed hotelem: pakowanie bagaży do busa godz.: 6.15. Śniadanie godz.: 6.30. Wyjazd z Przemyśla: godz.: 7.00. Przejazd na Ukrainę przez: Medykę/ Szeginie. Mościska – Sambor – Drohobycz: (późnogotycki kościół parafialny św. Bartłomieja fundacji Kazimierza Wielkiego, cerkiew św. Jerzego z XVI w. – najcenniejszy zabytek architektury drewnianej Rusi Halickiej, dawna synagoga, rynek z ratuszem, miejsca związane z Bruno Schulzem, stare uliczki oraz atmosfera „cynamonowych sklepów”) – Stanisławów: (założony w 1662 r. przez hetmana Stanisława Rewerę Potockiego): rynek, fara – parafialny kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (1672-1703 r. – sanktuarium rodowe Potockich), barokowy kościół Jezuitów (1753-1763, obecnie katedra grekokatolicka, wraz z gmachem klasztoru i kolegium), ratusz z 1695 r. (przebudowany 1929-1932), kościół ormiański z 1743 r. (obecnie cerkiew prawosławna), pomnik Adama Mickiewicza z 1898 r., synagoga. – Nadwórna – Pniów: ruiny zamku z II poł. XVI w. – stolnika halickiego – Pawła Kuropatwy. – Dolina Bystrzycy Nadwórniańskiej – Pasieczna – Zielona: (miejsca bitew stoczonych przez II Brygadę Legionów w 1914/15 r.) RAFAJŁOWA: (osada leśna powstała w końcu XIX w., w czasie I wojny światowej wsławiła się walkami II Brygady Legionów z wojskami rosyjskimi – jako miejsce, do którego przedarła się przez góry jesienią 1914 r., ratując sytuacje na wsch. karpackim odcinku frontu. Pomnik poległych legionistów). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: /18.08./ Śniadanie. Rafajłowa. Wędrówka piesza: doliną potoku Rafajłowiec – Drogą Legionów: (historyczna Droga Legionów miała długość 7 km, 14 mostów – (łączy ona Dolinę Płańską z Doliną Rafajłowca), zbudowana przez saperów II pułku piechoty oraz ok. 1000 robotników pod kier. ppor. Słuszkiewicza i inż. Wimmera) – Przełęcz Legionów: (1.110 m.n.p.m.) – (na przełęczy żelazny „Krzyż Legionów” z 1931 – 33 r., niedaleko cmentarz). – Taupiszyrka: (1464 – 1503 m.n.p.m.) – Rafajłowa. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: /19.08./ Śniadanie. Rafajłowa. Piesza wędrówka. – Doużyniec – Werch Wyżna – Medweżyk (1736 m.n.p.m.) – Doboszanka (1755 m.n.p.m.) Powrót do Rafajłowej. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: /20.08./ Śniadanie. Rafajłowa. Dolina Sałatruka – Taupisz (1451 m.n.p.m.) – Przełęcz Perenys (1210 m.n.p.m.) – Ruszczyna (1465 m.n.p.m.) – Połonina Ruszczyna – Mała Sywula ( 1819 m.n.p.m.) – Wielka Sywula ( 1836 m.n.p.m.). Powrót: Połonina Korotkańska – Połonina Bojaryńska – Dolina Sałatruka – Rafajłowa. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ ALTERNATYWNY/REZERWOWY:
Wariant 1/. Śniadanie. – Nadwórna: (dawniej – XVI-XVIII w.- własność Kuropatów, potem Cetnarów i Habsburgów, siedziba powiatu); kościół XVI w. fud. Kuropatw – przeb. w 1937 r., nieliczne, pozostałe budynki z XIX/XX w., pomnik legionistów II Brygady. – Mołotków: (krwawa bitwa stoczona przez II Brygadę Legionów w październiku 1914 r. – ok. 600 poległych – pomnik legionistów). – Maniawa: zespół klasztorny Bazylianów z XVII w. – tzw. skit-monastyru- rzeczka Maniawka – Wodospad Maniawski (największy wodospad w Gorganach – 15 m.) – Rafajłowa: obiadokolacja , nocleg.

Wariant 2/. Śniadanie. Kłempusze – Wyżne Ozieryszcze [1177 m.] – Połonina pod Bratkowską – Bratkowska Mała (1703 m.n.p.m.) – Bratkowska Duża ( 1788 m.n.p.m.) – Rafajłowa. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6: /21.08./ Śniadanie. Wyjazd do Dzembroni. Przejazd przez: Delatyn: neogotycki kościół z pocz. XX w., obecne muzeum – willa z XIX/XX w., – Kołomyja: zwiedzanie: huculskiej drewnianej cerkwi p.w. Zwiastowania NMP, rynek, ratusz, gmachu Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, ew. Muzeum Pisanek. – Jabłonków – Kosów – Krzyworównia: miejsce urodzenia Stanisława Vincenza, miejscowe muzeum – ekspozycja poświęcona pisarzowi, cerkiew z p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1818 r., huculska grażda. – Żabie/Wierchowina: (największa gmina w II Rzeczypospolitej, należała do Potockich i hr. Stanisława Skarbka, miejsce ulubione wśród ukr. ludzi kultury: Iwan Franko, Mychajło Kociubiński, Olga Kobylańska, Łesia Ukrainka, 28 sierpnia – coroczny odpust). Zwiedzanie prywatnej kolekcji instrumentów muzycznych Romana Kumłyka (muzyk-instrumentalista, badacz muzyki huculskiej). – Czarny Czeremosz – Dzembronia: (ok. 800-1000 m.n.p.m.) Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7: /22.08./ Śniadanie. Dzembronia – piesza wędrówka: Uchaty Kamień (1850 m.n.p.m.) – Przełęcz nad Kwadratem – Pohane Miejsce – Pop Iwan (2028 m.n.p.m.): ruiny schroniska AZS oraz obserwatorium „Biały Słoń” z 1938 r. – Powrót: Przełęcz nad Kwadratem – Smotrec (1896 m.n.p.m.) – bacówka huculska – Dzembronia: Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8: /23.08./ Śniadanie. Dzembronia (1156 m.n.p.m.). Piesza wędrówka: Stepaniec (1650 m.n.p.m.) – Połonina Czuchrowa – Munczel (1999 m.n.p.m.) – Brebenieskuł (2036 m.n.p.m.) – Rebra (2001 m.n.p.m.) – Gadżyna (1935 m.n.p.m) – Szpyci (1863 m.n.p.m.) – przełęcz pod Wielką Maryszewską (1396 m.n.p.m.) – Bystrec ( 900 m.n.p.m.) – Kosaryszcze (1148 m.n.p.m.) – Dzembronia. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9: /24.08./ Śniadanie. Dzembronia. Do wyboru:
Wariant 1/. Dzembronia – Kosaryszcze – Bystrec – Maryszewska – przełęcz pod Wielką Maryszewską (1396 m.n.p.m.) – Szpyci (1863 m.n.p.m.) – Rebra (2001 m.n.p.m.) – Jez. Niesamowite – Turkuł [1932 m.n.p.m.]- Dancerz [1850 m.n.p.m.] – Pożyżewska [1822 m.n.p.m.] – Breskuł [1911 m.n.p.m.] – Howerla [2062 m.n.p.m.] – Zaroślak: (Polana Zaroślak; 1270 m.n.p.m. – od 1927 r. schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Henryka Hoffbauera – autora pierwszego przewodnika po Czarnohorze – po zniszczeniu, obecnie turbaza.) – Dalszy przejazd busem. – Foryszczenka – Doliną Prutu – Worochta: (położona na wysokości 850-810 m.n.p.m. – do 1927 r. przysiółek Mikuliczyna, znana przedwojenna miejscowość letniskowa, narciarska i uzdrowiskowa od 1928 r.) oglądanie: pozostałe nieliczne pensjonaty z lat 30., drewniana cerkiew huculska p.w. Narodzenia NMP z XVII w. (przeniesiona w 1780 r. z Jabłonicy), 2 łukowate kamienne wiadukty kolejowe z 1894 r., 4 wyciągi narciarskie i 2 skocznie]. – Tatarów – Mikuliczyn – Jaremcza: zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Wariant 2/. Przejazd przez: Ilcia: cerkiew z 1881 r., resztki budynku Muzeum Huculskiego z lat trzydziestych. – Krzywopole – Przełęcz Bukowien (963 m.n.p.m.) – Ardżeluża – Doliną Prutu – Foryszczenka – Zaroślak: (Polana Zaroślak; 1270 m.n.p.m. – od 1927 r. schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Henryka Hoffbauera – autora pierwszego przewodnika po Czarnohorze – po zniszczeniu, obecnie turbaza)- piesza wędrówka: – Howerla (2.062 m.n.p.m. – najwyższy szczyt Ukrainy) – Breskuł (1.911 m.n.p.m.) – Pożyżewska (1.822 m.n.p.m.). Zejście – Połonina Pożyżewska do Zaroślaka. Dalej busem. – Foryszczenka – Worochta – Tatarów – Mikuliczyn – Jaremcza: zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10: /25.08./ Śniadanie. Jaremcza. 2 warianty:

1/. Przejazd przez Mikuliczyn: drewniana cerkiew p.w. św. Trójcy z 1868 r. oraz ocalała rzeźba św. Jadwigi. – Tatarów: (w latach 1935-1943 mieszkał tu Karol Kossak); cerkiew p.w. św. Dymitra z XIX w., dawne przedwojenne domy oraz dworzec kolejowy – Dolina Prutecu Jabłoneckiego. Piesza wędrówka na Chomiak (1.544 m.)- Połonina Chomiaków. Lub ew. wejście na Syniak (1666 m.) . Ew. oglądanie stacji narciarskiej Bukowel. – Tatarów – Mikuliczyn do Jaremczy. Obiadokolacja, nocleg.

2/. Piesza wycieczka: Jamna – Makowica (988 m.) – Skała Dobosza – Kamień Dobosza – Wodospad Prutu – Jaremcza: pozostała dawna zabudowa sanatoryjna z okresu międzywojennego, cerkwie: p.w. św. Jana Miłościwego z XVIII w., Dora: XVII – wieczna, ale póź. przebud. p.w. św. Michała Archanioła, bazary huculskie – możliwość zakupu wyrobów rękodzielnictwa huculskiego, zabytkowa koliba huculska z poł. XX w. Powrót do hotelu – Jaremcza. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 11: /26.08./ Śniadanie. Jaremcza. Przejazd przez: Delatyn – Nadwórną – Stanisławów – Halicz – Rohatyn – Przemyślany – Winniki – LWÓW: Krótkie zwiedzanie. Górny Łyczaków: ul. Łyczakowska: budynki byłych koszarów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, pomnik Bartosza Głowackiego. – CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI: (zał. w 1786 r., zajm. obszar 42 ha, 86 sektorów – pól, 300 tys. mogił – w tym 2 tys. nagrobków: i 32 kaplice grobowe: ok. 500 posągów i płaskorzeźb, od 1990 r. uznany za rezerwat historyczno-kulturowy) oraz CMENTARZ OBROŃCÓW LWOWA zwany potocznie Cmentarzem Orląt Lwowskich: (Cmentarz powstał jako nekropolia Polaków poległych w walkach o Lwów toczonych z Ukraińcami w latach 1918-1919 oraz z bolszewikami w 1920 r. (na kilku poziomach kwatery z regularnymi rzędami krzyży poległych i zmarłych – ok. 3 tys.). – c.d. ul Łyczakowska: kamienica Herbertów, kościół p.w. św. Antoniego – ew. Wysoki Zamek – Wzgórze Unii Lubelskiej: oglądanie panoramy miasta. – Przejazd do centrum. Krótka przerwa: na kawę i sernik. Dalsze zwiedzanie: kościół Dominikanów, katedra Wołoska, rynek, m.in. kamienica Czarna i Królewska, ratusz, katedra łacińska, kaplica Boimów. Plac Halicki: pomnik księcia halickiego Daniela (Daniły), kościół Bernardynów, ul. Akademicka, hotel „George”, Plac Mickiewicza, pomnik Adama Mickiewicza, Kamienica Sprechera, dalej wzdłuż Wałów Hetmańskich, plac Podkowy: z zespołem klasztornym Jezuitów, „Kawiarnia Wiedeńska”, pomnik Tarasa Szewczenki – w miejscu gdzie stał pomnik Jana III Sobieskiego, gmach Galicyjskiej Kasy Oszczędności – obecnie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, budynek Grand Hotelu, restauracja Baszta Kramarzy, gmach Muzeum Przemysłu Artystycznego – obecnie siedziba Muzeum Narodowego, gmach Teatru Wielkiego – obecnie: Teatr Opery i Baletu.
katedra ormiańska, ul. Ormiańska. Wolny czas : obiadokolacja oraz ew. zakupy. Politechnika Lwowska, kościół p.w. Marii Magdaleny, kościół p.w. św. Łazarza, pałac Bielskich, Cytadela, pałac Sapiehów, gmach Ossolineum, Poczta Główna, pałac Potockich – siedziba Lwowskiej Galerii Obrazów, kamienica Milkulascha – apteka, w której pracował Ignacy Łukaszewicz, katedra grekokatolicka. Wyjazd do Przemyśla przez Gródek Jagielloński – Sądową Wisznię – Mościska – Szeginie/Medykę. – Przemyśl: Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

DZIEŃ 12: /27.08./ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zakończenie imprezy.

SYBERYJSKA WYPRAWA NAD BAJKAŁ

[MOSKWA – IRKUCK – DOLINA TUNKIJSKA – ARSZAN – ŻEMCZUG – TUNKA – KYREN – NIŁOWA PUSTELNIA –CHAJTO-GOŁ – SLUDIANKA – PORT BAJKAŁ - LISTWIANKA - TALCY – USOLE SYBERYJSKIE – [WIERSZYNA] - OLCHON/CHUŻIR/ – ZATOKA BARGUZIŃSKA - UST BARGUZIN – PRZESMYK CZIWYRKUJSKI - PÓŁWYSEP ŚW. NOS – [GLINKA] – MONACHOWO - KATUŃ – MAKSYMICHA - UŁAN-UDE – IWOŁGIŃSK – TARBAGATAJ– NARYN-ACAGAT].