Wycieczki Lwów, Złota Podkowa. Wycieczki Ukraina. Wycieczka 3-dniowa.

Ukraina województwo lwowskie lwów
Category:

Program 3 – dniowej wycieczki:

 

DZIEŃ 1 /…/: Wyjazd z Przemyśla o godz.: 7.00. – Przejazd przez: MEDYKA/SZEGINIE. – gr. pol.-ukr. Mościska – Sądowa Wisznia: krótki odpoczynek. – Gródek Jagielloński – LWÓW: zwiedzanie:ul. Zadwórzańska, ul. Sapiehy, zakład św. Teresy,plac Bilczewskiego,były kościół pw. św. Elżbiety, ul. Focha, dworzec kolejowy, katedra grekokatolicka, Politechnika Lwowska, kościół pw. św. Marii Magdaleny, szkoła powszechna im. św. Marii Magdaleny, lwowska cytadela: cylindryczne baszty, budynek koszar oraz oglądanie panoramy miasta od strony płd.-zach. – przerwa na kawę. – Dalszy przejazd: ul. Łąckiego: gmach komisariatu policji [dawniej NKWD oraz Gestapo], ul. Kopernika: pałac Bielskich, pałac Sapiehów, Poczta Główna, gmach Ossolineum, pałac Potockich, gmach Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego-Ziemskiego, kamienica Mikolascha – mieści zabytkową aptekę z 1828 r. „Pod Złotą Gwiazdą” [jej pracownikiem był Ignacy Łukaszewicz – wynalazca lampy naftowej], – Wały Hetmańskie/Aleja Legionów: (Prospekt Swobody), Plac Adama Mickiewicza oraz pomnik, hotel „George”, ul. Akademicka: kamienice m.in.: Segela, Sprechera oraz gmachy Kasyna Miejskiego i Izby Handlowo-Przemysłowej oraz kamienica – mieszcząca słynną kawiarnię „Szkocką” – ulubione miejsce twórców „szkoły matematycznej” [m.in. Stefan Banach], Plac Akademicki, ul. Fredry, ul. św. Mikołaja: zespół klasztorny trynitarzy [gdzie proboszczem był w l. 1880-1920 Zygmunt Gorazdowski – kanonizowany przez Benedykta XVI w 2005 r.], gmach Starego Uniwersytetu, ul. Piłsudskiego, ul. Piekarska: gmach Hotelu Krakowskiego, budynek gdzie mieszkał Kornel Makuszyński, pałac Orłowskich, budynek Leopolda Staffa, Pałac Siemieńskich-Lewickich, pałac Turkułłów-Comello – należący później do Zofii Batyckiej [Miss Polonia z 1930 r.], zespół klasztorny księży zmartwychwstańców, zespół budynków Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. – Cmentarz Łyczakowski oraz Obrońców Lwowa– Orląt Lwowskich, ul. Piotra i Pawła: cerkiew pw. śś. Piotra i Pawła, ul. Łyczakowska, Park Łyczakowski: pomnik Bartosza Głowackiego, kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Pasieczna/Zapolskiej, Las Lesienicki: kamienna rzeźba lwa – jest to jedna z dwóch rzeźb z Cmentarza Obrońców Lwowa [na tarczy trzymanej przez lwa był wcześniej herb Polski i napis: „Tobie Polsko” – obecnie skuty]. – Przejazd do hotelu: zakwaterowanie, krótki odpoczynek. – Przejazd do centrum przez: Górny Łyczaków, ul. Łyczakowska: dawne koszary kawalerii – 14 pułk. ułanów jazłowieckich, dom Jerzego Janickiego, budynek sanatorium Czerwonego Krzyża, dom rodziny Zbigniewa Herberta, kościół pw. św. Antoniego: rzeźba Matki Bożej Niepokalanej, ul. Kurkowa: zakład św. Józefa dla nieuleczalnie chorych i klasztor józefitek, zespół klasztorny franciszkanek Rodziny Marii, klasztor franciszkanek Najświętszego Sakramentu, budynek Towarzystwa Strzeleckiego, zespół klasztorny kapucynów [w l. 1907-12 przebywał tutaj jako kleryk późniejszy św. Maksymilian Kolbe], pałac Dzieduszyckich .- Wysoki Zamek/Wzgórze Unii Lubelskiej [panorama miasta], ul. Teatyńska: budynek dawnego kolegium teatynów oraz kościół pw. św. Kazimierza, pałac arcybiskupów rzymskokatolickich,zespół klasztorny karmelitanek oraz karmelitów, Baszta Prochowa. – Obiadokolacja. – Wolny czas: wieczorny spacer po starym mieście, lub ew. spektakl w Teatrze Opery i Baletu. – Powrót do hotelu. Nocleg

 

DZIEŃ 2 /…/: Śniadanie. LWÓW. – Przejazd do: – OLESKO: /zamek z XIV w. zbud. przez książąt halicko-wołyńskich, zdobyty przez Jagiełłę w 1432 r., właścicielami byli: Jan z Sienna, Herburtowie, Kamienieccy, Daniłowicze, Sobiescy, Rzewuscy; przebud. za Jana Daniłowicza na przeł. XVI i XVII w. ze starej warowni na murowany zamek z renesansową rezydencją – gdzie 17.08.1629 r. przyszedł na świat Jan III Sobieski/ – a w nim m.in. filia Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. św. Józefa oraz klasztor kapucynów fund. Józefa i Antoniny Rzewuskich z I poł. XVIII w. – obecnie miejsce zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. Św. Trójcy fund. m.in. Jana Daniłowicza z XVI-XVII w./: zwiedzanie zamku. – PODHORCE: /jedna z najciekawszych rezydencji magnackich dawnej Rzeczypospolitej; wzniesiona w latach 1637-40 przez hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego; rezydencja Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich, Rzewuskich, Sanguszków, kościół pw. św. Józefa – mauzoleum rodzinne Rzewuskich z 1763 r. – oglądanie rezydencji. – ZŁOCZÓW: /prawa miejskie w 1523 r.; własność m.in.: Siemieńskich, Górków, a od końca XVI w. do 1740 r. Sobieskich, później Radziwiłłów i od XIX w. Komarnickich; jedna z najważ. kolonii ormiańskich i żydowskiego ruchu chasydzkiego/; zachowały się: zamek Sobieskich zbud. w l. 1634-36 przez Jakuba Sobieskiego – ojciec Jana III Sobieskiego, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP fund. królewicza Jakuba Sobieskiego w l. 1731-63./ – Ew. zwiedzanie pozostałości fortecy. – ŚWIRZ: /gniazdo rodowe Świrskich oraz miasto od XV w.; od II poł. XVII w. w rękach Cetnerów; ostatnimi właścicielami byli: Irena Lamezan i jej mąż – hr. Tadeusz Komorowski, późniejszy gen. „Bór” – komendant Armii Krajowej w okresie powstania warszawskiego i akcji „Burza”, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na obczyźnie i premier rządu polskiego RP na wychodźstwie/: zwiedzanie: zamku z XVI-XVII w. Świrskich i Cetnerów oraz kościoła pw. Św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP zbud. w 1546 r. przez Andrzeja Świrskiego.

– Powrót do LWOWA.Obiadokolacja.Wolny czas: na spacer po lwowskich kawiarenkach lub ew. Spektakl w Teatrze Opery i Bakletu. – Powrót do hotelu. Nocleg.

 

DZIEŃ 3/…/:Śniadanie. – Przejazd do centrum LWOWA: stadion lwowski, Wzgórza Wuleckie – Park Studencki – [miejsce mordu profesorów lwowskich 4 VII 1941 r.], Park Stryjski/Kilińskiego: [zał. w 1877 r.; 55 ha; chroniony jako cenny obiekt przyrodniczy; na terenie znajduje się: staw, oszklona oranżeria z 1895 r., pomnik Jana Kilińskiego oraz zachowane z Powszechnej Wystawy Krajowej z 1894 r. pawilony m.in.rotunda – mieszcząca niegdyś słynną Panoramę Racławicką Wojciecha Kossaka i Jana Styki]. – Przyjazd do centrum: Teatr Opery i Baletu, cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego [powst. na miejscu dawnego kościoła trynitarzy pw. Świętej Trójcy], katedra ormiańska, ul. Ormiańska, kościół dominikanów, zabytkowa apteka z wyposażeniem „Pod Czarnym Orłem”, rynek, ratusz, kamienica Czarna, kamienica Królewska, katedra łacińska, kaplica Boimów. – Czas wolny: na ew. kawę i sernik. – Dalsze zwiedzanie: rynek, ul. Ruska, Podwale/Wały Gubernatorskie: Zespół Cerkwi Wołoskiej: cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy [Uspiejska], Wieża Korniakta oraz kaplica Trzech Świętych,pomnik Iwana Fedorowa [pierwszy drukarz ksiąg cyrylicznych we Lwowie],Arsenał Królewski, gmach Towarzystwa Ubezpieczeń „Dniestr”,Arsenał Miejski, gmach Namiestnictwa, kamienica Pillerów – siedziba gubernatora Galicji, Plac Cłowy, zespół klasztorny klarysek, kościół bernardynów, Plac Bernardynów, Plac Halicki i pomnik Daniela Halickiego, ul. Batorego: Pałac Sprawiedliwości [siedziba sądów], budynek – siedziba rozgłośni radiowej – dawnej Wesołej Lwowskiej Fali [słynne dialogi batiarów Szczepka – Kazimierza Wajdy i Tońcia – Henryka Vogelfangera,] Plac Adama Mickiewicza oraz pomnik, fontanna z marmurową figurą Matki Bożej, sześciokondygnacyjana kamienica Sprechera, hotel George, ul. Akademicka, ul. Kopernika, pałac Potockich: [pokoje pałacowe oraz Lwowska Galeria Obrazów], ul. Słowackiego, Ogród Jezuicki, gmach Sejmu Galicyjskiego – Uniwersytet Lwowski [im. Jana Kazimierza], Kasyno Narodowe. – Powrót na Wały Hetmańskie: gmach Muzeum Przemysłu Artystycznego – obecnie siedziba Muzeum Narodowego, Baszta Kramarzy, budynek Grand Hotelu, gmach Galicyjskiej Kasy Oszczędności – obecnie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, plac Podkowy: z zespołem klasztornym jezuitów, „Kawiarnia Wiedeńska”, pomnik Tarasa Szewczenki – w miejscu gdzie stał pomnik Jana III Sobieskiego. – Lwowski browar – Muzeum Piwowarstwa – degustacja piwa lwowskiego [1715]. – Obiadokolacja. – Wolny czas: na ew. zakup pamiątek.

– Wyjazd ze Lwowa, po drodze oglądanie: ul. Teatyńska, plac Strzelecki: siedziba miejskiej straży pożarnej, ul. Kościelna: dw. gmach Izby Rękodzielniczej, kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, plac Krakowski: dawne targowisko Krakidały, gmach teatru Skarbkowskiego, gmach Teatru Wielkiego /obecnie Teatru Opery i Baletu/, Plac Gołuchowskich (dzisiaj Plac Targowy), ul. Kazimierzowska /Gródecka – obecnie/, gmach dawnej Giełdy Towarowej, pięciokondygnacyjny gmach Domu Towarowego „Magnus”, dawny hotel „Astoria”, apteka „Pod Złotym Lwem”, gmach Brygidek [ciężkie więzienie urządzone w murach dawnego klasztoru brygidek], dawny kościół pw. św. Anny, ul. Kołłątaja, plac Smolki: obecnie pomnik – figura św. Jerzego walczącego ze smokiem – dawniej był tu pomnik Franciszka Smolki, ul. Mickiewicza: zespół Uniwersytetu Lwowskiego – dawna siedziba Sejmu Galicyjskiego, gmach Kasyna Narodowego, ul. Brajerowskiej [willa Adamskich gdzie dzieciństwo i młodość spędził Stanisław Lem], Ogród Jezuicki – najstarszy park we Lwowie (10,6 ha), pałac hr. Agenora Gołuchowskiego [namiestnika Galicji i ministra spraw zagranicznych Austrii], gmach lwowskiej dyrekcji kolei, neogotycka willa „Stykówka” – należąca do Jana Styki (współtwórcy Panoramy Racławickiej), plac św. Jura oraz katedra św. Jura, ul. św. Teresy (obec. Aleksandra Newskiego), ul. Sapiehy (obec. Bandery), ul. Lwowskich Dzieci: szkoła im. Henryka Sienkiewicza, ul. Gródecka. – Dalszy przejazd: Zimna Woda – Gródek Jagielloński – Sądowa Wisznia – Mościska – Szeginie/Medyka – Przemyśl – zakończenie wycieczki.

SYBERYJSKA WYPRAWA NAD BAJKAŁ

[MOSKWA – IRKUCK – DOLINA TUNKIJSKA – ARSZAN – ŻEMCZUG – TUNKA – KYREN – NIŁOWA PUSTELNIA –CHAJTO-GOŁ – SLUDIANKA – PORT BAJKAŁ - LISTWIANKA - TALCY – USOLE SYBERYJSKIE – [WIERSZYNA] - OLCHON/CHUŻIR/ – ZATOKA BARGUZIŃSKA - UST BARGUZIN – PRZESMYK CZIWYRKUJSKI - PÓŁWYSEP ŚW. NOS – [GLINKA] – MONACHOWO - KATUŃ – MAKSYMICHA - UŁAN-UDE – IWOŁGIŃSK – TARBAGATAJ– NARYN-ACAGAT].