Wycieczka Przemyśl, Lwów, Złota Podkowa. Wycieczka 5 – dniowa

Ukraina lwów złota podkowa
Category:

PROGRAM 5 – DNIOWEJ WYCIECZKI NA UKRAINĘ:

 

DZIEŃ 1 /…./: – Przyjazd doPRZEMYŚLA do godz.: 14.00. – Krótka przerwa na odpoczynek. – Zwiedzanie Przemyśla:/od VII w. gród; w 981 r. zajęty przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego; XI-XIV w. – teren sporny między Polską a Rusią; prawa miejskie od XIII w.; w 1340 r. przyłączony do Korony Polskiej przez Kazimierza Wielkiego; w od II poł. XIX w. – potężna twierdza austriacka oblegana przez Rosjan w czasie I wojny światowej od X 1914 r. – 22 III 1915 r./ – Zwiedzanie z przewodnikiem:Stare Miasto: – Rynek – założony na pochyłości, jest z trzech stron otoczony kamienicami pochodzącymi z XVI-XVII w., kościół archikatedralny pw. św. Jana Chrzciciela z XV w., zamek przemyski z 1340 r. oraz Park Zamkowy – na dziedzińcu zamkowym pozostałości XI – wiecznej rotundy, palatium i cerkwi, zespół klasztorny karmelitów z l. 1627-31. pw. św. Teresy, kościół jezuitów pw. św. Ignacego Loyoli z l. 1626-1632 – od 1991 r. pełni funkcję katedry grekokatolickiej, kościół franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny z l. 1754-80. – Przejazd na wzgórze Zniesienie/Kopiec Tatarski [350 m n. p. m.] – oglądanie: imponującej panoramy miasta, doliny Sanu oraz fortu cytadelowego N-XIV /z II poł. XIX w./. – Przejazd do hotelu:zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 2 /…/: Śniadanie. PRZEMYŚL. Godz.: 7.00. – wyjazd na granicę: MEDYKA/SZEGINIE. – Mościska – Sądowa Wisznia: krótki odpoczynek. – Dalszy przejazd przez Gródek Jagielloński –

– LWÓW: były kościół pw. św. Elżbiety, dworzec kolejowy, katedra grekokatolicka, Politechnika Lwowska, kościół pw. św. Marii Magdaleny, szkoła powszechna im. św. Marii Magdaleny, lwowska cytadela: cylindryczne baszty oraz budynek koszar – oglądanie panoramy miasta od strony płd.-zach. – przerwa na kawę. – Dalszy przejazd ul. Kopernika: pałac Bielskich, pałac Sapiehów, Poczta Główna, gmach Ossolineum, pałac Potockich, kamienica Mikolascha – mieści zabytkową aptekę z 1828 r. „Pod Złotą Gwiazdą” [jej pracownikiem był Ignacy Łukaszewicz – wynalazca lampy naftowej], Wały Hetmańskie, Plac Adama Mickiewicza, gmach Teatru Opery i Baletu.

– Przejazd do: – ŻÓŁKIEW:/gniazdo Żółkiewskich i Sobieskich/; zał. od razu jako miasto w 1594 r. przez hetmana polnego – nawiąz. do renesansowego miasta idealnego; od 1636 r. Żółkiew przeszła do Sobieskich, od 1642 r. główna siedziba rodowa [ze Złoczowa]; miejsce dzieciństwa Jana Sobieskiego. Zwiedzanie:renesansowy układ urbanistyczny z okresu lokacji; fragmenty murów obronnych: Brama Zwierzyniecka i Glińska, trzy daw. baszty obronne, rynek, 4 zach. podcieniowe kamienice z XVII w., zamek z lat 1594-1610, ratusz, kolegiata pw. św. Wawrzyńca [1606-18]: nagrobki Żółkiewskich, Jakuba Sobieskiego i Stanisława Daniłowicza, epitafium królewiczów Sobieskich: Konstantego Władysława i Jakuba Ludwika, krypta Żółkiewskich; zespół klasztoru bazylianów: zał. w1682 r. fund. Jana III Sobieskiego oraz cerkiew pw. Serca P. Jezusa z 1682-90 r., od 1700 r. unicki; kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor dominikanówfund. Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej w 1653 r. / wnuczka S. Żółkiewskiego i matka króla Jana III Sobieskiego/- kościół uważany za rodowe mauzoleum Sobieskich: nagrobki Marka Sobieskiego i matki oraz sanktuarium maryjne /Matka Boża Różańcowa zwana Żółkiewską/; synagoga: zbud. w latach 1692-1700 /renesansowo-barokowa/ na miejscu wcześniejszej z XVI w.- częściowo fund. przez Jana III Sobieskiego. – Ew. wolny czas.

– Przyjazd do LWOWA:zakwaterowanie w hotelu. – Krótki odpoczynek. – Przejazd do centrum. Obiadokolacja.Wolny czas: spacer po starym mieście oraz stylowych kawiarniach lub ew. spektakl w Teatrze Opery i Baletu. – Powrót do hotelu, nocleg.

 

DZIEŃ 3 /…/:LWÓW. Śniadanie. – Przejazd do centrum: zwiedzanie z przewodnikiem; Łyczaków – Cmentarz Łyczakowski i Obrońców Lwowa – Orląt Lwowskich, ul. Łyczakowska, kościół pw. św. Antoniego, ul. Kurkowa, Wysoki Zamek – Kopiec Unii Lubelskiej [panorama Lwowa]. – Przejazd na Stare Miasto: Teatr Opery i Baletu, katedra ormiańska, ul. Ormiańska,kościół dominikanów, apteka z zabytkowym wyposażeniem „Pod Czarnym Orłem” z XVIII w. – obecnie muzeum historii lwowskiej farmacji,rynek, ratusz, zabytkowe kamienice [44] m.in.:Kamienica Królewska oraz Czarna, katedra łacińska, kaplica Boimów. – Czas wolny. – Lwowski browar – Muzeum Piwowarstwa – degustacja piwa lwowskiego [1715]. Obiadokolacja.Wolny czas: ew. wieczorny spacer po starym mieście, Ew. spektakl w Teatrze Opery i Baletu. – Powrót do hotelu. Nocleg

 

DZIEŃ 4 /…/: Śniadanie.LWÓW. – Przejazd do: – OLESKO: /zamek z XIV w. zbud. przez książąt halicko-wołyńskich, zdobyty przez Jagiełłę w 1432 r., właścicielami byli: Jan z Sienna, Herburtowie, Kamienieccy, Daniłowicze, Sobiescy, Rzewuscy; przebud. za Jana Daniłowicza na przeł. XVI i XVII w. ze starej warowni na murowany zamek z renesansową rezydencją – gdzie 17.08.1629 r. przyszedł na świat Jan III Sobieski/ – a w nim m.in. filia Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. św. Józefa oraz klasztor kapucynów fund. Józefa i Antoniny Rzewuskich z I poł. XVIII w. – obecnie miejsce zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. Św. Trójcy fund. m.in. Jana Daniłowicza z XVI-XVII w./: zwiedzanie zamku. – PODHORCE: /jedna z najciekawszych rezydencji magnackich dawnej Rzeczypospolitej; wzniesiona w latach 1637-40 przez hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego; rezydencja Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich, Rzewuskich, Sanguszków, kościół pw. św. Józefa – mauzoleum rodzinne Rzewuskich z 1763 r. – oglądanie zamku. – ZŁOCZÓW: /prawa miejskie w 1523 r.; własność m.in.: Siemieńskich, Górków, a od końca XVI w. do 1740 r. Sobieskich, później Radziwiłłów i od XIX w. Komarnickich; jedna z najważ. kolonii ormiańskich i żydowskiego ruchu chasydzkiego/; zachowały się:zamek Sobieskich zbud. w l. 1634-36 przez Jakuba Sobieskiego – ojciec Jana III Sobieskiego, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP fund. królewicza Jakuba Sobieskiego w l. 1731-63./ – Ew. zwiedzanie pozostałości fortecy. – ŚWIRZ: /gniazdo rodowe Świrskich oraz miasto od XV w.; od II poł. XVII w. w rękach Cetnerów; ostatnimi właścicielami byli: Irena Lamezan i jej mąż – hr. Tadeusz Komorowski, późniejszy gen. „Bór” – komendant Armii Krajowej w okresie powstania warszawskiego i akcji „Burza”, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na obczyźnie i premier rządu polskiego RP na wychodźstwie/: zwiedzanie: zwiedzanie zamku z XVI-XVII w. Świrskich i Cetnerów oraz kościoła pw. Św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP zbud. w 1546 r. przez Andrzeja Świrskiego.

– Powrót do LWOWA: w centrum wolny czas. – Przejazd do hotelu. Uroczysta obiadokolacja połączona z wieczorkiem integracyjnym z muzyką. Nocleg.

 

DZIEŃ 5 /…/:Śniadanie. LWÓW. – Przejazd do centrum: zwiedzanie z przewodnikiem; Wały Gubernatorskie, Arsenał Królewski, Arsenał Miejski, Baszta Prochowa, zespół klasztorny karmelitanek oraz karmelitów, gmach Namiestnictwa, siedziba Gubernatora, Plac Cłowy , zespół klasztorny klarysek, kościół bernardynów, Plac Bernardynów, Plac Halicki i pomnik Daniela Halickiego, Plac Adama Mickiewicza oraz pomnik, hotel George, ul. Akademicka, ul. Kopernika, pałac Potockich, Ogród Jezuicki, gmach Sejmu Galicyjskiego – Uniwersytet Lwowski [im. Jana Kazimierza], Kasyno Narodowe.

– Wolny czas: na ew. zakup pamiątek. – Wyjazd ze Lwowa: po drodze oglądanie z autokaru m.in.: były klasztor brygidek – byłe i obecne więzienie, pałac hr. Agenora Gołuchowskiego [namiestnika Galicji i ministra spraw zagranicznych Austrii], gmach lwowskiej dyrekcji kolei, pracownia Jana Styki, katedra grekokatolicka, gmach szkoły im. Sienkiewicza.- Przejazd w kierunku granicy: przejazd przez: Gródek Jagielloński – Sadową Wisznię – Mościska – SZEGINIE/MEDYKA – granica ukr.-pol. – PRZEMYŚL:obiadokolacja – zakończenie wycieczki.

SYBERYJSKA WYPRAWA NAD BAJKAŁ

[MOSKWA – IRKUCK – DOLINA TUNKIJSKA – ARSZAN – ŻEMCZUG – TUNKA – KYREN – NIŁOWA PUSTELNIA –CHAJTO-GOŁ – SLUDIANKA – PORT BAJKAŁ - LISTWIANKA - TALCY – USOLE SYBERYJSKIE – [WIERSZYNA] - OLCHON/CHUŻIR/ – ZATOKA BARGUZIŃSKA - UST BARGUZIN – PRZESMYK CZIWYRKUJSKI - PÓŁWYSEP ŚW. NOS – [GLINKA] – MONACHOWO - KATUŃ – MAKSYMICHA - UŁAN-UDE – IWOŁGIŃSK – TARBAGATAJ– NARYN-ACAGAT].