All posts by: 21w.pl content marketing

About 21w.pl content marketing

Suczawa leży na trasie turystycznej z Polski przez Ukrainę do Rumunii, Bułgarii i dalej do Turcji. Wśród ciekawych zabytków odnajdziemy kilka cerkwi, muzeum historyczne i etnograficzne oraz ruiny Cetatea de Scaun (Zamek Tronowy). Każde z nich można obejrzeć w jeden dzień. Zamek powstał prawdopodobnie po 1375 roku. Renowację zamku przeprowadzono na przełomie XIX i XX wieku oraz […]

Święty Nos to największy półwysep Bajkału i zarazem jedno z najbardziej osobliwych miejsc nad jego brzegami. Turystów oczarowuje sąsiedztwo wspaniałych plaż, rozległych mokradeł, wysokich szczytów górskich i zatoczek skrywających się w bujnej zieleni. To wszystko tworzy Zabajkalski Park Narodowy – miejsce z dala od cywilizacji, niemal dziewicze, niezwykłe.

Rodzina Potockich opuściwszy Lwów pozostawiła po sobie największy i najpiękniejszy pałac. To neorenesansowy budynek, posiadający wiele elementów stylu Beaux-Arts; neoklasycznego, akademickiego rozwiniętego w Paryżu. Wzniesiony został w latach 1888-1890 dla Alfreda Józefa Potockiego – członka jednego z najpotężniejszych rodów XIX – wiecznej Europy a zaprojektowany przez Juliana Cybulskiego. Został skonfiskowany w 1940 r. przez władze ukraińskiej SRR. […]

Kolej Transsyberyjska z udziałem Polaków Kolej Transsyberyjska znana wszystkim jako najdłuższa na świecie linia kolejowa ma swoją historię. Jej zbudowanie było wydarzeniem na skalę światową, odcisnęło niezatarte piętno na wszystkich dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego kraju. Siedmiodniowa wycieczka Koleją Transsyberyjską i bez znajomości jej historii dostarcza mnóstwo wrażeń, jednak jej poznanie może sprawić, że poczujemy się jej […]

Jan III Sobieski (1629-1696) hetman wielki koronny, hetman wielki polny, marszałek wielki koronny i chorąży wielki koronny, wybrany został na króla Polski w 1674 roku. Jako potomek bogatej, szlacheckiej rodziny odebrał gruntowne wykształcenie i wraz z bratem, Markiem, wiele podróżował po Europie. Ze sztuką wojenną zapoznał się służąc m.in. pod hetmanem Czarnieckim i hetmanem Lubomirskim […]

Miasto o wielowiekowej historii Pierwsza wzmianka o Lwowie pochodzi z 1256 roku, ale badania archeologiczne potwierdzają, że już w V w. znajdowała się obok lwowskich wzgórz słowiańska osada. To miasto o wielowiekowej historii, pełnej burzliwych przełomów, łączącej przez wiele pokoleń kultury różnych narodów. Miasto założył w 1250 r. książę Daniel Halicki, pochodzący z dynastii Rurykowiczów. Nazwa miasta […]

Historia Cmentarza Orląt Lwowskich Często słyszy się nazwę Cmentarz Orląt Lwowskich, wiemy że mieści się na Ukrainie i spoczywają w nim młodzi bohaterowie, ale czym się przysłużyli, za co zginęli i w jakich okolicznościach, jest dla nas tajemnicą. Postanowiliśmy przybliżyć tę część historii.

Buriaci to jeden z najliczniejszych rdzennych narodów Syberii. Mieszkają w autonomicznej Republice Buriacji, która zajmuje tereny po obu stronach jeziora Bajkał, ponadto w Mongolii i w północno-wschodnich Chinach. Po raz pierwszy nazwa Buriaci pojawiła się w 1240 r.  w mongolskich zapiskach. Kiedy w XVII w. nad Bajkał dotarli pierwsi osadnicy rosyjscy plemiona buriackie w wyniku połączenia […]

Bukowina Rumunia to południowa część historycznej Bukowiny (część północna leży w granicach dzisiejszej Ukrainy). Rumuńska Bukowina obejmuje niewielki odcinek łańcucha Karpat Wschodnich i można ją podzielić na część górzystą i wyżynną. Największe miasta to Suczawa i Gura Humoru. W pobliżu tego ostatniego znajdują się wioski etnicznie zamieszkane przez Polaków. Rumuńska Bukowina to najbardziej zalesiony obszar całego […]

  • 1
  • 2